Dbamy o nasze wspólne dziedzictwo

Instytut Technologii Konserwacji Zabytków od ponad 30 lat dzieli się swoją pasją i doświadczeniem w prowadzeniu kompleksowych projektów konserwacji obiektów zabytkowych. Działamy na zlecenie klientów instytucjonalnych i prywatnych, aktywnie uczestniczymy w zdobywaniu funduszy na remonty. Przygotowujemy dokumentację, zatrudniamy najlepszych specjalistów i zarządzamy wszystkimi etapami procesu konserwacji.

Analizy i prace badawcze

Prowadzimy interdyscyplinarne badania konserwatorskie zabytków (między innymi badania stratygraficzne, XRF, mikrochemiczne, petrograficzne), a także badania historyczne w oparciu o dokumentację archiwalną. Prowadzimy też własne programy badawcze w zakresie analizy czynników degradujących drewno zabytkowe, opracowujemy technologie wykorzystywane w celu wzmacniania struktury zabytków, eksperymentujemy nad zastosowaniami chemicznych metod konserwacji zabytków.

Dokumentacja projektowa

Wykonujemy technologiczne programy prac konserwatorskich, sporządzamy wszelkiego typu projekty budowlane i kosztorysy prac, także opracowania kosztowe związane z budownictwem. Sporządzamy harmonogramy realizacji prac, wykonujemy analizy technicznych i formalnych projektów.

Inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, nadzór inwestorski

W kompleksowy sposób zarządzamy projektami rewitalizacyjnymi. Nadzorujemy inwestycje, kontrolujemy koszty realizacji, doradzamy na etapie przygotowania projektów (również zawartych już umów) oraz konsultujemy warunki realizacji gotowych projektów.

Konserwacja architektury, kamienia, sztukaterii i stiuków

Konserwujemy elementy architektoniczne z kamienia, sztukaterii mineralnych i stiuków, a także elewacje z cegieł i kamienia, detale kamienne i sztukatoraskie oraz rzeźby z każdego rodzaju kamienia. Zajmujemy się kompleksowo rewitalizacją obszarów poprzemysłowych.

Konserwacja drewna, malarstwa i rzeźby

Prowadzimy prace konserwatorskie wszelkiego typu sztukaterii drewnianych, polichromii ściennych, malarstwa sztalugowego, rzeźby oraz elementów architektury drewnianej.

Technologia w służbie konserwacji zabytków

Używamy najnowocześniejszych metod analizy i konserwacji obiektów zabytkowych. Skanujemyprzy użyciu metody 3d, laserowo i chemicznie oczyszczamy powierzchnie zewnętrzne, dysponujmey najnowocześniejszymi rozwiązaniami z branży budowlanej (materiały, tynki, farby, stolarka). Oferujemy także rozwiązania w zakresie multimedialnej rekonstrukcji oraz ekspozycji zabytków architektury

Wybrane realizacje

Teatr Polski w Bielsku-Białej

Kompleksowy remont wnętrz, odświeżenie elewacji modernizacja oświetlenia zewnętrznego oraz przebudowa schodów głównych, odnowiona nowa podłoga sceniczna

Kościół pw. Narodzenia NMP w Blizanowie

Czyszczenie i konserwacja ołtarza głównego i bocznych, ambony, prospektu organowego, chrzcielnicy, konfesjonałów, ław oraz wszystkich rzeźb i obrazów.

Kościół pw. Św. Jakuba w Czerminiu

Renowacja ołtarza głównego i bocznych, prospektu organowego, ambony, chrzcielnicy i rzeźb.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Uszycach

Renowacja drewnianych ołtarzy bocznych, ambony, organów i prospektu organowego

Inne realizacje

BLIZANÓW, Kościół pw. Narodzenia NMP

Prospekt organowy, ambona, ołtarz główny i boczne, chrzcielnica, rzeźby i obrazy, konfesjonały, ławy i klęczniki


CZERMIŃ, Kościół pw. Św. Jakuba

Ołtarz główny i boczne, balustrada chóru, prospekt organowy, ambona, chrzcielnica, rzeźby


MIKSTAT, Kościół pw. Św. Trójcy

Ołtarz główny i tabernakulum, krucyfiks, prospekt organowy, ławy i ława kolatorska, konfesjonał, feretron, rzeźby


DROŁTOWICE, Kościół pw. Św. Mateusza

Dach i elewacja, malowanie wnętrza