Konserwacja architektury, kamienia, sztukaterii i stiuków

– rewitalizacja obszarów poprzemysłowych,
– konserwacja elewacji z cegieł i kamienia,
– konserwacja detali kamiennych,
– konserwacja oraz rekonstrukcja detali sztukatorskich,
– konserwacja architektury drewnianej.

Konserwacja drewna, malarstwa i rzeźby

– konserwacja wszelkiego typu sztukaterii,
– konserwacja polichromii ściennych,
– konserwacja malarstwa sztalugowego,
– konserwacja rzeźby wykonanych z kamienia oraz drewna.

Nowoczesne technologie konserwacji zabytków

– laserowe metody czyszczenia obiektów zabytkowych,
– nowoczesne technologie chemiczno-materiałowe z zakresu konserwacji zabytków,
– nowoczesne technologie z branży budowlanej wykorzystywane w procesie konserwacji zabytków (dotyczące m.in. materiałów, tynków, farb, stolarki),
– skanowanie przy użyciu metody 3D,
– rozwiązania w zakresie multimedialnej rekonstrukcji oraz ekspozycji zabytków architektury.

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie konserwacji zabytków

– badania dotyczące czynników degradujących drewno zabytkowe,
– technologie wykorzystywane w celu wzmacniania struktury zabytków,
– zastosowanie chemicznych metod konserwacji zabytków.

Inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, nadzór inwestorski

– zarządzanie projektem,
– nadzór nad inwestycjami,
– kontrola kosztów realizacji inwestycji,
– doradztwo dotyczące przygotowania projektów (również zawartych już umów),
– doradztwo w zakresie realizacji gotowych projektów.

Dokumentacja projektowa

– wykonywanie interdyscyplinarnych badań konserwatorskich zabytków (takich jak: badania stratygraficzne, XRF, mikrochemiczne, petrograficzne),
– wykonywanie badań historycznych w oparciu przede wszystkim o dokumentację archiwalną,
– wykonywanie technologicznych programów prac konserwatorskich,
– sporządzanie wszelkiego typu projektów budowlanych,
– wykonywanie kosztorysów prac, a także opracowań kosztowych związanych z budownictwem,
– sporządzenie harmonogramów realizacji prac wynikających z projektów,
– wykonywanie analiz technicznych i formalnych projektów.